צרו קשר

וואצאפ

השירותים שלנו

פנסיה

פנסיה

דואגים לעתיד בכל המישורים

קרן פנסיה או ביטוח פנסיה מהווים תוכנית חיסכון עבור גיל פרישה. בבוא היום, הקרן משלמת לזכאים קצבאות חודשיות.

במסגרת ביטוח פנסיה נכללים מסלולי חיסכון פנסיוני מובנים מראש – פנסיית זקנה, ביטוח עבור נכות ואובדן כושר עבודה המשלם פנסיית נכות, וביטוח עבור מקרה מוות המשלם פנסיה לשאירים.

זכויותיהם של העמיתים בקרן הפנסיה מוגדרות במסגרת תקנון אחיד.

 

קבל הצעה
פנסיה

פנסיית זקנה

כאשר המבוטחים/העמיתים מגיעים לגיל שמוגדר כגיל זכאות, תשולם להם פנסיית זקנה מאותו רגע לכל חייהם.
גיל הזכאות לפנסיה בו עובד/ת יכולים לפרוש מעבודתם ולקבל קצבת פנסיה הוא 67 לגברים ו-62 לנשים, כמוגדר בחוק גיל פרישה. בגיל פרישה חובה (67) - מעסיק רשאי להפסיק את עבודת העובד.
יש תוכניות פנסיה המאפשרות להקדים/לאחר את מועד הפרישה וקבלת הקצבה:
• פנסיה מוקדמת – מהלך הקדמת מועד פרישתו של העמית לפני גיל פרישה רגיל. במקרים כאלה תתבצע לרוב הפחתה בשיעור הפנסיה.

• פנסיה מאוחרת – מהלך דחיית מועד פרישתו של העמית לאחר גיל פרישה רגיל. במקרים כאלה תינתן לרוב תוספת בשיעור הפנסיה.

קבל הצעה

פנסיית נכות

פנסיית נכות תשולם במקרים של אובדן כושר עבודה. גובה הפנסיה תלוי בשכר העמית, גיל הצטרפותו לקרן הפנסיה, ומסלול הפנסיה שבחר.
מהם סוגי הפנסיה על פי המצבים השונים?
• פנסיית נכות מלאה – ניתנת כאשר מתקיים אובדן כושר עבודה מלא החל מ-75%.
• פנסיית נכות חלקית – פנסיה מופחתת שניתנת כאשר מתקיים אובדן כושר עבודה חלקי החל מ-25% ונועדה לפצות את העמית על החלק החסר.
• פנסיית נכות זמנית – ניתנת במהלך תקופה מוגבלת כאשר מתקיים אי כושר עבודה זמני.
• פנסיית נכות תמידית – ניתנת לאורך כל התקופה עד הגעת העמית לגיל הזכאות לפנסיית זקנה. לכל אורך התקופה בה משולמת פנסיית הנכות, זכויות העמית לפנסיית הזקנה ממשיכות להיצבר.

קבל הצעה

פנסיית שאירים

פנסיית השאירים משולמת לשאריו של העמית הזכאי לאחר פטירתו, בין אם היה עובד שבוטח בפנסיה, בין אם ביטח עצמו באופן פרטי ובין אם הוא פנסיונר.
השאירים להם תשולם הפנסיה יכולים להיות: בן או בת הזוג של הנפטר/ת, ילדי הנפטר/ת עד שמגיעים לגיל 18 או 21 או יתומים שלא יכולים לכלכל את עצמם - לכל החיים, וכן אנשים אחרים שתלויים בנפטר/ת כפי שהדברים מוגדרים בתקנות תוכנית הפנסיה.

קבל הצעה

לפרטים צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם